แจ้งผลการพิจารณาทุนการศึกษาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2559       หลักฐานประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษา 2558 ระดับคณะ(ต่อ)       หลักฐานประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษา 2558 ระดับคณะ       ขอประชาสัมพันธ์กฏบัตรตรวจสอบภายใน       หลักฐานประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษา 2558 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต       หลักฐานประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษา 2558 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต       คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ       การเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี       คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559       กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปี 2559     
  การจัดการเรียนการสอน
  ปฏิทินการศึกษา
  ตารางการใช้ห้องเรียน
  รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
  ที่อยู่อีเมล์
  การป้องกันและบริหารจัดการเรื่องเอดส์
  ความรู้เรื่องโรคเอดส์
  การใช้ถุงยางอนามัย
  QQR
  สาระน่ารู้ เรื่องโรคเอดส์
  aidsthai
  สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  แบบประเมินความพึงพอใจในการได้รับอุปกรณ์การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเอดส์ฯ
  เมนูหลัก
  e-Document@KSU
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  เว็บมหาวิทยาลัย
  ประวัติคณะสาธารณสุขศาสตร์
  บุคลากร
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  งานประกันคุณภาพการศึกษา
  คำสั่งแต่งตั้งผู้กำกับดูแล และผู้จัดเก็บข้อมูลรายตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558
  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
  เว็ปไซต์งานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยฯ
  CHE QA ออนไลน์
  CHE QA Online
  บริการวิชาการ
  แบบสอบถามสถานการณ์ศูนย์รับแจ้งเหตุและสื่อสารสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทย
  ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  ร่วมฟังสัมนากระบวนการ และวิธีปฏิบัติด้านการจัดซื้อจักจ้าง
  งานกิจการพัฒนานักศึกษา
  แบบประเมินโครงการกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์
  ปฏิทินกิจการพัฒนานักศึกษา
  งานบริหารหลักสูตร
  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอน
  การใช้ SWOT MATRIX
  หมวดดาวน์โหลด
  ใบลานักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
  ดาวน์โหลดไฟล์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  166
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,305
  เยี่ยมชมปีนี้ :  31,415
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  84,221
  IP :  23.22.206.103
  เริ่มนับวันที่  1 สิงหาคม 2556

  งานพัฒนานักศึกษา
  ข่าวกิจกรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน : 43)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน : 104)
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปี 2559 (อ่าน : 78)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุลคากร และนักศึกษา ไปถวายเทียนพรรษา ที่วัดโพธิ์ชัยเหล่าสวนขิงเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ...
การจัดนิทรรศการ เพื่อต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บริหารโรงเรียนมัทธยม ในจังหวัดกาฬนิธุ์ (อ่าน : 139)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดนิทรรศการ และให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และยังให้ความรู้เรื่องการช่วยชีวิตผู้ป่วย ในกรณีต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ ผู้เยี่ ...
กิจกรรมโครงการบริการวิชาการเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558 (อ่าน : 233)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมลงชุมชนเพื่อจัดบริการวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน ที่เทศบาลตำบลคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
 
  ตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ
ตารางเรียนตารางสอนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2558 (อ่าน : 544)
  ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งผลการพิจารณาทุนการศึกษาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2559 (อ่าน : 18)
ขอประชาสัมพันธ์กฏบัตรตรวจสอบภายใน (อ่าน : 17)
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ e-Payment ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน “พร้อมเพย์ (Prompt Pay) (อ่าน : 34)
เวรประจำวัน ยามรักษาความปลอดภัยและผู้ตรวจการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม (อ่าน : 41)
ประชาสัมพันธ์ส่งข้อเสนอเพื่อรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้ฯ (อ่าน : 36)
 
  ข่าวกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
รายชื่อผู้ประสงขอกู้ กยศ. ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ (อ่าน : 268)
กยศ.จำนวน ๕ ราย ...
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (อ่าน : 232)
รายชื่อผู้ประสงค์ขอกู้ยืมทุน ภาคเรียนที่๒/๒๕๕๗ ...
  ข่าวการรับสมัครงาน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาจารย์ (มธ.ศูนย์รังสิต) (อ่าน : 146)
ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาจารย์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (อ่าน : 112)
การสมัครสอบภาค ก ของ กพ (อ่าน : 47)
 
  ข่าวสารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
การเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี (อ่าน : 28)
ประชาสัมพันธ์ส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (อ่าน : 42)
ขอประชาสัมพันธ์รายงานผลการวิจัย (อ่าน : 37)
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม วิทยากรหลักสูตรพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่) (อ่าน : 58)
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย (อ่าน : 59)
 
  คำสั่ง/ระเบียบ/ประกาศ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำคำสั่ง (อ่าน : 42)
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (อ่าน : 49)
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคำเสนอขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ (อ่าน : 54)
คำสั่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน : 51)
ประกาศ เลื่อนการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่2/2558 (ภาคปกติ) (อ่าน : 41)
 
  รายงานการประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์
รายงานการประชุม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559 (อ่าน : 68)
รายงานการประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 3/2559 (อ่าน : 64)
รายงานการประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559 (อ่าน : 46)
รายงานการประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559 (อ่าน : 50)
รายงานการประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ วาระพิเศษ วันที่ 21/12/58 (อ่าน : 55)
 
  ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา
ประชุมรับนโยบาย รองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ (อ่าน : 670)
ประชุมจัดทำแผน ปีงบประมาณ 2558 คณะสาธารณสุขศาสตร์ (อ่าน : 673)
โครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (อ่าน : 893)
เชิญเข้าผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  (อ่าน : 662)
 
  จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศมหาวิทยากาฬสินธุ์ เรื่อง ผลสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจและประเมินโรคเบื้องต้น ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ (อ่าน : 90)
  เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
หลักฐานประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษา 2558 ระดับคณะ(ต่อ) (อ่าน : 59)
หลักฐานประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษา 2558 ระดับคณะ (อ่าน : 156)
หลักฐานประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษา 2558 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (อ่าน : 111)
หลักฐานประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษา 2558 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อ่าน : 170)
 
  เอกสารงานประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2557 คณะสาธารณสุขศาสตร์ (อ่าน : 79)
รายงานการประชุมหลักสูตร ป.โท ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน : 344)
แบบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ TH1 (อ่าน : 68)
ข้อมูลบันทึกข้อตกลงการเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาขาดคุณสมบัติ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อ่าน : 62)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย งานสร้างสรรค์ การจัดการความรู้ และตำราวิชาการ (อ่าน : 77)
 
  เอกสาร มคอ
มคอ 3,มคอ5,มคอ 7 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน : 673)
  KSU RSS

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....