ผู้บริหาร คณาจารย เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมพิธี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561       คณาจารย์และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ (พานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง)และพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร       หลักฐานประกันคุณภาพระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 (ต่อ)       หลักฐานประกันคุณภาพระดับคณะ ปีการศึกษา 2560       ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิจัย       ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิจัย       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.โท 2560       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.ตรี 2560 (ต่อ)       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.ตรี 2560       คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมพิธีอำลาสถาบัน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4     
       ผลงานวิชาการอาจารย์ประจำหลักสูตร
       การจัดการเรียนการสอน
       การป้องกันและบริหารจัดการเรื่องเอดส์
       เมนูหลัก
       งานประกันคุณภาพการศึกษา
       CHE QA ออนไลน์
       งานกิจการพัฒนานักศึกษา
       บริการวิชาการ
       งานบริหารหลักสูตร
       ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอน
       หมวดดาวน์โหลด
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  26
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,494
  เยี่ยมชมปีนี้ :  17,901
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  244,536
  IP :  18.232.188.89
  เริ่มนับวันที่  1 สิงหาคม 2556

  ข่าวสารและกิจกรรม
 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
 หมวด :  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ :  20-06-2560

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560  ขึ้นในวันที่ 16 มิถุนายน 2560

ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีท่านคณบดี ดร.กฤษณา  วุฒิสินธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ

นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 และมีการแนะนำคณาจารย์บุคลากรประจำคณะให้นักศึกษาใหม่รู้จัก อีกทั้งยังมีการแนะนำหลักสูตร

และแผนการเรียนจาก อาจารย์นิตยา  แสงประจักษ์ ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และในช่วยบ่ายมีการทำกิจกรรม 

Learning How To Learn นำโดยท่านคณบดีและอาจารย์ในคณะเป็นวิทยากรประจำกลุ่ม เพื่อฝึกให้นักศึกษาได้ทำงานเป็นกลุ่มและ

ฝึกทักษะในการเรียน