ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิจัย       ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิจัย       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.โท 2560       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.ตรี 2560 (ต่อ)       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.ตรี 2560       คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมพิธีอำลาสถาบัน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4       คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมประชุมสรุปฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข        งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2560       หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 2559 (ต่อ)       หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 2559     
       การจัดการเรียนการสอน
       การป้องกันและบริหารจัดการเรื่องเอดส์
       เมนูหลัก
       งานประกันคุณภาพการศึกษา
       CHE QA ออนไลน์
       บริการวิชาการ
       งานกิจการพัฒนานักศึกษา
       งานบริหารหลักสูตร
       ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอน
       หมวดดาวน์โหลด
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  25
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,861
  เยี่ยมชมปีนี้ :  26,288
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  162,341
  IP :  54.81.76.247
  เริ่มนับวันที่  1 สิงหาคม 2556

  ข่าวสารและกิจกรรม
 หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.ตรี 2560 (ต่อ)
 หมวด :  เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา   วันที่ :  07-07-2561
องค์ประกอบที่ 6 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
หมายเลข รายการหลักฐาน
6.1-1 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์
6.1-2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์
6.1-3 รายงานขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์