หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.โท 2560       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.ตรี 2560 (ต่อ)       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.ตรี 2560       คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมพิธีอำลาสถาบัน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4       คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมประชุมสรุปฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข        งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2560       หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 2559 (ต่อ)       หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 2559       หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ ป.โท 2559       หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ ป.ตรี 2559     
       การจัดการเรียนการสอน
       การป้องกันและบริหารจัดการเรื่องเอดส์
       เมนูหลัก
       งานประกันคุณภาพการศึกษา
       CHE QA ออนไลน์
       บริการวิชาการ
       งานกิจการพัฒนานักศึกษา
       งานบริหารหลักสูตร
       ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอน
       หมวดดาวน์โหลด
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  31
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,185
  เยี่ยมชมปีนี้ :  25,612
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  161,665
  IP :  54.92.170.149
  เริ่มนับวันที่  1 สิงหาคม 2556

  ข่าวสารและกิจกรรม
 งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2560
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  13-03-2561

      คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศนีกศึกษา ชั้นปีที่ 4 ที่คาดว่าจะจบกาศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 

โดยจัดขึ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมอัญชัน ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปริญญา

จิตอร่าม อาจารย์ประจำสาขาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยการสาธารณสุขชุมชนสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง

มาตรฐานวิชาชีพการสาธารสุขชุมชนและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และยังมีการบรรยายพิเศษจาก

วิทยากรภายนอกคือนางสาวพิมลวรรณ  สุดชารี นักวิชาการสาธารณสุข มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเขียน Resume

ในการสมัครงานและเทคนิคการสอบสัมภาษณ์