ผู้บริหาร คณาจารย เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมพิธี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561       คณาจารย์และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ (พานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง)และพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร       หลักฐานประกันคุณภาพระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 (ต่อ)       หลักฐานประกันคุณภาพระดับคณะ ปีการศึกษา 2560       ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิจัย       ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิจัย       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.โท 2560       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.ตรี 2560 (ต่อ)       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.ตรี 2560       คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมพิธีอำลาสถาบัน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4     
       ผลงานวิชาการอาจารย์ประจำหลักสูตร
       การจัดการเรียนการสอน
       การป้องกันและบริหารจัดการเรื่องเอดส์
       เมนูหลัก
       งานประกันคุณภาพการศึกษา
       CHE QA ออนไลน์
       งานกิจการพัฒนานักศึกษา
       บริการวิชาการ
       งานบริหารหลักสูตร
       ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอน
       หมวดดาวน์โหลด
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  49
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,517
  เยี่ยมชมปีนี้ :  17,924
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  244,559
  IP :  18.232.188.89
  เริ่มนับวันที่  1 สิงหาคม 2556

  ข่าวสารและกิจกรรม
 งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2560
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  13-03-2561

      คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศนีกศึกษา ชั้นปีที่ 4 ที่คาดว่าจะจบกาศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 

โดยจัดขึ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมอัญชัน ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปริญญา

จิตอร่าม อาจารย์ประจำสาขาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยการสาธารณสุขชุมชนสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง

มาตรฐานวิชาชีพการสาธารสุขชุมชนและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และยังมีการบรรยายพิเศษจาก

วิทยากรภายนอกคือนางสาวพิมลวรรณ  สุดชารี นักวิชาการสาธารณสุข มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเขียน Resume

ในการสมัครงานและเทคนิคการสอบสัมภาษณ์