หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.โท 2560       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.ตรี 2560 (ต่อ)       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.ตรี 2560       คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมพิธีอำลาสถาบัน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4       คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมประชุมสรุปฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข        งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2560       หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 2559 (ต่อ)       หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 2559       หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ ป.โท 2559       หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ ป.ตรี 2559     
       การจัดการเรียนการสอน
       การป้องกันและบริหารจัดการเรื่องเอดส์
       เมนูหลัก
       งานประกันคุณภาพการศึกษา
       CHE QA ออนไลน์
       บริการวิชาการ
       งานกิจการพัฒนานักศึกษา
       งานบริหารหลักสูตร
       ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอน
       หมวดดาวน์โหลด
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  46
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,353
  เยี่ยมชมปีนี้ :  25,780
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  161,833
  IP :  54.92.170.149
  เริ่มนับวันที่  1 สิงหาคม 2556

  ข่าวสารและกิจกรรม
 ตารางเรียนตารางสอนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2558
 หมวด :  ตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ   วันที่ :  13-01-2559

ตารางเรียนคณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2558

คำแนะนำ !!!
รหัสสาขาวิชา
HP 571 หมายถึง สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน รหัส 57 หมู่ที่ 1                                                                                                                                 

HP 581 หมายถึง สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน รหัส 58 หมู่ที่1                                                                                                                              


  รหัสห้องเรียน    
ขึ้นต้นด้วย H หมายถึง อาคารบรรณราชนครินทร์                            
ขึ้นต้นด้วย C หมายถึงอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  
ขึ้นต้นด้วย S หมายถึง อาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เช่น CP403 คือ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ห้อง PH403 เป็นต้น          

คลิกดูตารางเรียน

ตารางเรียนวิชาศึกษาทั่วไป (GE) นศ.57

ตารางเรียนวิชาศึกษาทั่วไป (GE) นศ.58