ผู้บริหาร คณาจารย เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมพิธี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561       คณาจารย์และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ (พานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง)และพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร       หลักฐานประกันคุณภาพระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 (ต่อ)       หลักฐานประกันคุณภาพระดับคณะ ปีการศึกษา 2560       ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิจัย       ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิจัย       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.โท 2560       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.ตรี 2560 (ต่อ)       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.ตรี 2560       คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมพิธีอำลาสถาบัน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4     
       ผลงานวิชาการอาจารย์ประจำหลักสูตร
       การจัดการเรียนการสอน
       การป้องกันและบริหารจัดการเรื่องเอดส์
       เมนูหลัก
       งานประกันคุณภาพการศึกษา
       CHE QA ออนไลน์
       งานกิจการพัฒนานักศึกษา
       บริการวิชาการ
       งานบริหารหลักสูตร
       ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอน
       หมวดดาวน์โหลด
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  50
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,518
  เยี่ยมชมปีนี้ :  17,925
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  244,560
  IP :  18.232.188.89
  เริ่มนับวันที่  1 สิงหาคม 2556

  ข่าวสารและกิจกรรม
 ตารางเรียนตารางสอนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2558
 หมวด :  ตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ   วันที่ :  13-01-2559

ตารางเรียนคณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2558

คำแนะนำ !!!
รหัสสาขาวิชา
HP 571 หมายถึง สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน รหัส 57 หมู่ที่ 1                                                                                                                                 

HP 581 หมายถึง สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน รหัส 58 หมู่ที่1                                                                                                                              


  รหัสห้องเรียน    
ขึ้นต้นด้วย H หมายถึง อาคารบรรณราชนครินทร์                            
ขึ้นต้นด้วย C หมายถึงอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  
ขึ้นต้นด้วย S หมายถึง อาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เช่น CP403 คือ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ห้อง PH403 เป็นต้น          

คลิกดูตารางเรียน

ตารางเรียนวิชาศึกษาทั่วไป (GE) นศ.57

ตารางเรียนวิชาศึกษาทั่วไป (GE) นศ.58