ผู้บริหาร คณาจารย เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมพิธี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561       คณาจารย์และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ (พานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง)และพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร       หลักฐานประกันคุณภาพระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 (ต่อ)       หลักฐานประกันคุณภาพระดับคณะ ปีการศึกษา 2560       ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิจัย       ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิจัย       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.โท 2560       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.ตรี 2560 (ต่อ)       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.ตรี 2560       คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมพิธีอำลาสถาบัน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4     
       ผลงานวิชาการอาจารย์ประจำหลักสูตร
       การจัดการเรียนการสอน
       การป้องกันและบริหารจัดการเรื่องเอดส์
       เมนูหลัก
       งานประกันคุณภาพการศึกษา
       CHE QA ออนไลน์
       งานกิจการพัฒนานักศึกษา
       บริการวิชาการ
       งานบริหารหลักสูตร
       ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอน
       หมวดดาวน์โหลด
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  133
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,803
  เยี่ยมชมปีนี้ :  12,898
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  239,533
  IP :  18.208.132.33
  เริ่มนับวันที่  1 สิงหาคม 2556

   บุคลากร สาขาสาธารณสุขศาสตร์
ดร.ธนูย์สิญจน์ สุขเสริม
  หัวหน้าสาขาสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์ ขุนลึก
  อาจารย์
ดร.ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี
  อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์
ดร.ธวัชวงศ์ชัย ไตรทิพย์
  อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
นายวรกร วิชัยโย
  อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
นางสาวบุษกร สุวรรณรงค์
  อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
นางสาวนิตยา แสงประจักษ์
  อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
มีข้อมูลทั้งหมด  7  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1