หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.โท 2560       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.ตรี 2560 (ต่อ)       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.ตรี 2560       คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมพิธีอำลาสถาบัน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4       คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมประชุมสรุปฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข        งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2560       หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 2559 (ต่อ)       หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 2559       หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ ป.โท 2559       หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ ป.ตรี 2559     
       การจัดการเรียนการสอน
       การป้องกันและบริหารจัดการเรื่องเอดส์
       เมนูหลัก
       งานประกันคุณภาพการศึกษา
       CHE QA ออนไลน์
       บริการวิชาการ
       งานกิจการพัฒนานักศึกษา
       งานบริหารหลักสูตร
       ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอน
       หมวดดาวน์โหลด
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  46
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,200
  เยี่ยมชมปีนี้ :  25,627
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  161,680
  IP :  54.92.170.149
  เริ่มนับวันที่  1 สิงหาคม 2556

   บุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์
ดร.กฤษณา วุฒิสินธ์
  คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์ ขุนลึก
  รองคณบดี
ดร.ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี
  อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์
ดร.ธวัชวงศ์ชัย ไตรทิพย์
  อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ดร.ธนูย์สิญจน์ สุขเสริม
  อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
นายวรกร วิชัยโย
  อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
นางสาวบุษกร สุวรรณรงค์
  อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
นางสาวนิตยา แสงประจักษ์
  อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
นายณรงค์ อุไรโคตร
  ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์
นางสาวธรรณญธร ดลปัดชา
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
มีข้อมูลทั้งหมด  12  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2