ผู้บริหาร คณาจารย เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมพิธี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561       คณาจารย์และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ (พานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง)และพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร       หลักฐานประกันคุณภาพระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 (ต่อ)       หลักฐานประกันคุณภาพระดับคณะ ปีการศึกษา 2560       ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิจัย       ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิจัย       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.โท 2560       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.ตรี 2560 (ต่อ)       หลักฐานประกันคุณภาพระดับ ป.ตรี 2560       คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมพิธีอำลาสถาบัน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4     
       การจัดการเรียนการสอน
       การป้องกันและบริหารจัดการเรื่องเอดส์
       เมนูหลัก
       งานประกันคุณภาพการศึกษา
       CHE QA ออนไลน์
       บริการวิชาการ
       งานกิจการพัฒนานักศึกษา
       งานบริหารหลักสูตร
       ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอน
       หมวดดาวน์โหลด
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  20
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,279
  เยี่ยมชมปีนี้ :  15,226
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  199,243
  IP :  3.95.63.218
  เริ่มนับวันที่  1 สิงหาคม 2556

   บุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์
ดร.กฤษณา วุฒิสินธ์
  คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์ ขุนลึก
  รองคณบดี
ดร.ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี
  อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์
ดร.ธวัชวงศ์ชัย ไตรทิพย์
  อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ดร.ธนูย์สิญจน์ สุขเสริม
  อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
นายวรกร วิชัยโย
  อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
นางสาวบุษกร สุวรรณรงค์
  อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
นางสาวนิตยา แสงประจักษ์
  อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
นายณรงค์ อุไรโคตร
  ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์
นางสาวธรรณญธร ดลปัดชา
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
มีข้อมูลทั้งหมด  12  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2